German English Danish

3-A Sanitary Standards

3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) er en amerikansk organisation, som har til formål at udgive standarder og normer til udstyr og systemer samt til fremme af sanitet og hygiejne i forbindelse med mejeri- og fødevarer.

Disse sanitære standarder og normer udarbejdes bl.a. i samarbejde med lokale og nationale myndigheder samt producenter af udstyret. 

Hovedformålet med 3-A SSI er at beskytte alle forbrugsvarer mod kontaminering samt at sikre, at alle kontaktoverflader kan renses/steriliseres eller let afmonteres for manuel rengøring. Således sikrer standarden optimale betingelser for de mejeri- og fødevareprodukter, der kan komme i kontakt med den pågældende komponentdel. 

AVK GUMMI er certificeret af 3-A SSI som producent af gummiblandinger til fremstilling af emner til mejeri- og fødevareindustrien. Denne "Third Party Verification" omfatter forskellige EPDM, FPM, NBR, HNBR og Q gummiblandinger. 

Som forbruger er det vigtigt at være opmærksom på, at der desværre er virksomheder, der gør uretmæssig brug af 3-A symbolet. 3-A SSI overvåger derfor aktivt misbrug af 3-A symbolet og retter henvendelse til virksomheder, der på uautoriseret vis anvender symbolet.