German English Danish

Kvalitetspolitik og -målsætning

Vi ønsker at fastholde vor position som kvalitativ markedsleder, da kvalitet er en afgørende konkurrenceparameter inden for de segmenter, hvor vi opererer.

Dette opnås gennem tæt partnerskab med vore kunder, gennem hurtig og seriøs behandling af alle kundehenvendelser, hvilket ses som en mulighed for at udbygge samarbejdet og forbedre kvaliteten.

Hos AVK GUMMI har vi en proaktiv dialog med vore kunder og partnere og afholder regelmæssige kundetilfredshedsanalyser for derigennem at sikre, at der løbende sker forbedringer på alle områder. Normale indsatsområder målfastsættes under de enkelte procesområder og evalueres i Q&M styregruppen.

Ledelsessystemet skal understøtte den fastlagte politik og overholde kravene i IATF 16949 og ISO 9001. Systemet tilpasses løbende organisationsændringer. 

 

Ledelsessystemet skal løbende tilpasses og forenkles, således at det er et effektivt og let forståeligt værktøj for alle medarbejdere. Medarbejdernes forståelse af kvalitetsforhold og deres kvalitetsholdning måles, og det er målsætningen at der sker løbende forbedringer.

Synlig involveret ledelse og medarbejderinvolvering er sammen med faktabaserede beslutninger grundlaget for arbejdet med løbende forbedringer og dokumentation af såvel produkter som processer for at sikre vor position i forhold til konkurrenterne samt hjælpe vore kunder til at gøre deres produkter mere konkurrencedygtige.

For at kunne sikre dette rekrutteres medarbejdere med motivation, indsigt og forståelse for kvalitet og produkt-/produktivitetsudvikling. Medarbejderne videreudvikles ved træning og relevant uddannelse.

Betydende leverandører skal være samarbejdspartnere i kvalitetskæden og bidrage til ovenstående.