German English Danish

Miljø og arbejdsmiljø

AVK GUMMI var en af de første virksomheder i Danmark, der blev certificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Vores ambition har altid været at ligge i front på disse områder, som derfor er fuldt integreret i vores forretningsgange og kultur.

Som frontløber prioriterer vi vores indsats både i forhold til det lokale og globale miljø, og vi sætter en ære i at efterleve miljø- og arbejdsmiljøpolitikkerne. Den nationale lovgivning overholdes naturligvis, ligesom internationale fokusområder vurderes og søges implementeret i relevant omfang.

Idet vi producerer gummikomponenter bl.a. til anvendelse i drikkevandssektoren, er det vigtigt for os at overvåge energiforbrug og affaldsmængde, og der arbejdes løbende med forbedringstiltag for at reducere miljøpåvirkningerne.

Det er vigtigt for AVK GUMMI, at alle direkte ansatte såvel som ansatte hos underleverandører arbejder under gode og sikre forhold, således at skader og nedslidning reduceres mest muligt. Gennem regelmæssige arbejdspladsvurderinger (APV) og løbende uddannelse og træning af alle medarbejdere sikrer vi, at vi har et godt arbejdsmiljø,

hvor der tages hensyn til medarbejdernes sikkerhed og trivsel.

Med en detaljeret planlægning, grundig instruks og systematisk kontrol sørger vi for, at samtlige arbejdsprocesser fungerer optimalt. Vi sikrer således, at arbejdet for vore kunder udføres på forsvarlig vis, og at vi kan forsyne vore samarbejdspartnere med gummikomponenter af konstant høj kvalitet.

Virksomheden er certificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001 hhv. ISO 9001 og IATF 16949.