German English Danish

Arbejdsmiljøpolitik og -målsætning

AVK GUMMI er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til medarbejdernes sikkerhed og trivsel, hvorfor produktionen sker under forhold, hvor arbejdsmiljøbelastninger forebygges og løbende reduceres.

Arbejdsmiljøudvalgets anseelse og kompetence i organisationen fremhæves i alle sikkerhedsmæssige forhold, og der foretages løbende systematiske arbejdspladsvurderinger (APV), der som minimum overholder Arbejdstilsynets krav.

Det er en selvfølge for AVK GUMMI at være på forkant med udviklingen samt at overholde lovgivningen.

Ledelsessystemet understøtter de fastlagte strategier og arbejdsmiljølovgivning samt overholdelse af kravene i OHSAS 18001.

Ledelsessystemet tilpasses og forenkles løbende, således at det er et effektivt og let forståeligt arbejdsmiljøstyringsværktøj for alle

medarbejdere.

Virksomhedens arbejdsmiljømæssige forhold forbedres ved, at alle ansatte, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, har pligt til og ansvar for at arbejde efter nedenstående punkter:

  • Reducere risiko for uheld ved at indrapportere og registrere alle uheld og næsten uheld
  • Søge uheldsomfanget reduceret gennem analyse og forebyggelse
  • Tage arbejdsmiljøforholdene i betragtning ved valg af nyt udstyr og indretning af nye arbejdspladser
  • Forbedre det eksisterende arbejdsmiljø, hvor dette er teknisk og økonomisk muligt
  • Informere og uddanne medarbejderne, så de kan reagere bedst muligt ved uheld og i nødsituationer
  • Altid respektere lovgivning og myndighedskrav