German English Danish

Miljøpolitik og -målsætning

AVK GUMMI er en ansvars- og miljøbevidst virksomhed, der tager vidtgående hensyn til medarbejdere, naboer, kunder og andre interessenter, hvorfor produktionen sker under miljømæssigt forsvarlige forhold, så miljøbelastningen forebygges og løbende reduceres.

CO2 belastningen tilstræbes så lav som muligt ved at bruge mindst mulig energi, bl.a. ved genbrug af spildvarme. Ved udvidelser søges løsninger, der er energiøkonomiske og dermed også reducerende på CO2 belastningen. Det er en selvfølge for AVK GUMMI at være på forkant med udviklingen samt at overholde miljølovgivningen.

Samtidig har vi et ekstraordinært rent og sikkert produktionsmiljø, certificeret efter ISO 14001. Disse forholdsregler sætter os i stand til at forsyne vores samarbejdspartnere med gummikomponenter af konstant høj kvalitet, samtidig med at leveringssikkerheden er optimal.

Ledelsessystemet understøtter den fastlagte politik og relevant miljølovgivning samt overholdelse af kravene i ISO 14001.

Ledelsessystemet tilpasses og forenkles løbende, således at det er et effektivt og let forståeligt miljøstyringsværktøj for alle medarbejdere.

 

Systemet tilpasses løbende organisationsændringer.

Virksomhedens miljømæssige ydeevne forbedres ved, at alle ansatte, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, har pligt til og ansvar for at arbejde efter nedenstående punkter:

  • Reducere det relative forbrug af råmaterialer, halvfabrikata, hjælpestoffer og energi
  • Genbruge råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer
  • Genvinde, der skal forstås således, at spild i størst muligt omfang indgår i genvindingsordninger. Hvor dette ikke er muligt, sikres, at spildet bortskaffes ud fra bedst mulige alternativ
  • Substituere råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, hvor dette er muligt, med henblik på forbedring af virksomhedens miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøet
  • Afvise råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, som ved anvendelse vil øge virksomhedens miljømæssige påvirkninger, i sammenligning med alternativer
  • Gennem overvejelser ved alle nyinvesteringer at tage hensyn til ressourceforbrug og miljø