German English Danish

Nyttige links

www.3-a.org

3-A Sanitary Standards, Inc. er en amerikansk organisation, som udgiver standarder og normer til udstyr og systemer samt fremme af mejeri- og fødevarer, sanitet og hygiejne.

www.dvgw.de

Den tyske gas- og vandforening, DVGW, er den største europæiske gas- og vandcertificerende institution. Hovedformålet med DVGW er at sikre, at de certificerede produkter og virksomheder opfylder de i foreningen opstillede sikkerheds-, hygiejne- og miljømæssige krav.  

www.echa.eu

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) skal varetage registreringer, vurderinger og godkendelser af samt begrænsninger for kemikalier og sikre, at REACH-forordningen anvendes konsekvent i hele EU. Formålet er at skaffe yderligere oplysninger om kemikalier, så de kan bruges på sikker vis, og at sikre den europæiske industris konkurrenceevne.

www.ehedg.org

The European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) er en sammenslutning af udstyrsfabrikanter, fødevareproducenter, videncentre og myndigheder. EHEDG blev etableret i 1989 og har til formål at arbejde for styrket hygiejne ved produktion af fødevarer.

www.fda.gov

The Food and Drug Administration (FDA) er et statsligt organ for USA's Department of Health and Human Services. FDA er ansvarlig for at regulere og kontrollere sikkerheden af fødevarer, tobaksvarer, kosttilskud, medicin, vacciner m.m. 

www.nsf.org

The National Sanitation Foundation (NSF) er en uafhængig amerikansk organisation, der varetager certificering af produkter samt fastsættelse af normer og gennemførelse af diverse tests til beskyttelse af fødevarer, vand og forbrugsvarer.

www.wras.co.uk

The Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) er et engelsk certificeringsselskab, der vurderer vandindsatsprodukter for at sikre, at der ikke er spild, misbrug af urimeligt forbrug eller forurening til vandforsyningen. Dette er i overensstemmelse med den engelske Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999.