European Hygienic Engineering and Design Group

Fremstilling af gummikomponenter i forhold til EHEDG

European Hygienic Engineering and Design Group er en europæisk organisation, som udarbejder guidelines vedrørende hygiejnisk design af udstyr til fødevarekontakt. Der er ikke et direkte lovkrav om, at udstyret skal være EHEDG-godkendt, men mange kunder stiller det som et supplerende krav til udstyrsproducenterne, hvilket giver rigtig god mening – ikke mindst i forhold til udstyrets rengøringsvenlighed.

Et udstyr består af flere enkeltkomponenter – rør, fittings, ventiler, pumper osv. Det vil være disse komponenter som testes. Ser man på fx en ventil består den igen af en række del-komponenter, herunder pakninger. Det er her AVK GUMMI kommer ind i billedet. Vi bistår dig med at lette EHEDG-godkendelsen af dit udstyr ved at udvikle blandinger, som er nemme at holde og rengøre, samt ved at fremstille gummikomponenten i en optimal kvalitet.

Blandingerne skal naturligvis der udover have alle relevante godkendelser, afhængigt af hvilke markeder produktet skal sælges i – som minimum omfatter det Europa og hermed EN 1935:2004.


De væsentligste guidelines er:

Guideline 2 – A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment
Dette er en metodebeskrivelse for måling af, hvor rent udstyret er efter rengøring. Renhedsgraden vurderes efter en standardiseret besmudsning og rengøringsproces.

Guideline 8 – Hygienic design principles
Væsentlige elementer er definition af produktkontaktflader, klassificering af hygiejnisk udstyr og materialekrav.

Guideline 48 – Elastomeric seals 
Denne guideline omhandler hygiejniske aspekter i forhold til gummipakninger og design af pakninger i udstyr, der anvendes til fødevareforarbejdning og emballering, herunder en redegørelse for de vigtigste tætningsegenskaber samt en illustration af de grundlæggende designprincipper. En praktisk guide til fejlanalyse og håndtering af pakninger er inkluderet.

Hvordan når vi i fællesskab frem til en gummikomponent som dit udstyr kan godkendes med?

Der findes en lang række EHEDG guidelines, og afhængig af udstyrstypen skal du finde frem til de mest relevante. Vi kan med vores erfaring rådgive i forhold til de guidelines, der er relevante for gummikomponenten.

I designfasen af dit udstyr kan vi rådgive omkring pakningens design, blandt andet med hensyn til overflader, kanter mærkning osv. Alt sammen er kritisk i forhold til rengøringsvenlighed og dermed en godkendelse. Når designet er fastlagt, fremstilles værktøjet, så pakningerne opfylder de mange krav.

Dernæst skal vi beslutte os for, hvilket EHEDG testcenter der skal lave testene. De anvender alle de samme guidelines, men der kan være forskel på testkapacitet, leveringstid og pris.

Forud for en fuld EHEDG-test gennemføres en undersøgelse af gummikomponenten, da selve testen er temmelig dyr. Efter tilfredsstillende mikroskopi, syretest og vurdering af mikrobielt potentiale, kan den fulde test igangsættes. Syretesten har til formål at sikre, at blandingens syrepotentiale ikke risikerer at give et falsk testresultat.

Hvis dit udstyr skal anvendes til mange formål, er det ofte nødvendigt at anvende forskellige pakningsmaterialer. I det tilfælde skal udstyret godkendes med alle de gummityper, der anvendes.

Når et udstyr er godkendt, skal godkendelsen vedligeholdes. Certifikatet skal fornyes hvert år, og udstyret skal testes hvert 5. år.

AVK GUMMI er medlem af EHEDG og 3-A Sanitary Standards

EHEDG er en sammenslutning af udstyrsproducenter og deres underleverandører. Dertil kommer konsulenter med specialer inden for fødevareindustrien.
Guidelines udarbejdes af eksperter fra medlemsvirksomhederne, så teori og praksis mødes.

AVK GUMMI A/S har været medlem af EHEDG siden 2009 og har deltaget i udarbejdelse af guidelines, holdt foredrag og trænet konstruktører. Det samme gør sig gældende hos 3-A Sanitary Standards, som er den amerikanske pendant til EHEDG.