Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Produktkvaliteten i top

Dit produkt og den rette produktkvalitet er altid i fokus hos os. Det handler ikke kun om kontrol og forebyggende handlinger, men lige så meget om at tænke kvalitet ind i alt, hvad vi gør – i produktion, udvikling, salg osv. Vi kunne i princippet også producere lav kvalitet, men har erkendt, at det ikke er vores styrke. Alle produkter – lige fra medico til velafprøvede tekniske løsninger – produceres med faglig stolthed og altid i henhold til det, vi har aftalt med dig.

Bureau Veritas certificeringer

Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001 og IATF 16949. Systemet sikrer kontrol af hver enkel gummiblanding, fuld sporbarhed vha. chargenummersystem, SPC-kontrol, FMEA, og vi kan tilbyde 0-fejlsproduktion.

Samtidig har vi et ekstraordinært rent og sikkert produktionsmiljø, certificeret efter ISO 45001. I 1991 blev vi, som en af de første gummivirksomheder i verden, miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Fødevarestyrelsen auditerer i henhold til EC1935:2004.

Dertil kommer en række regulatoriske enheder, der auditerer på mere produktspecifikke godkendelser. Det gælder fx 3-A Sanitary Standards, Underwriters Laboratories og kiwa.

Læs her: 3-A Sanitary Standards

 

Medico

Inden for medicoområdet er tilgangen til kvalitet lidt anderledes. Her handler det principielt også om at søge forbedringer, men på grund af en væsentligt tungere forandringsproces er der højere fokus på altid at gøre det samme - veldokumenteret.

Alle rutiner er baseret på ISO 13485.

Vores politikker giver dig tryghed

  • Ledelsessystemet understøtter de fastlagte politikker og relevant lovgivning, så vi altid overholder kravene i de internationaler standarder.
  • Vores politikker afspejler virksomhedens mission og værdier, hvilket betyder, at vi har høj fokus på kvalitet, fleksibilitet og troværdighed.
  • Vi opretholder et eksraordinært rent og sikkert produktionsmiljø, så du som kunde kan være sikker på at modtage gummikomponenter af konstant høj kvalitet samtidig med, at leveringssikkerheden er optimal.

Læs her: Vores politikker

Til forskel fra mange andre ændrer vi intet, som har indflydelse på dit produkt, uden det er aftalt med dig. Råvarer kan udgå, maskiner bryde ned – hændelser som kræver en styret forandringsproces. Når dette sker, tages du med på råd. Vi aftaler et valideringsforløb, så uforudsete problemer kan undgås.

Kundeaudits

Der gennemføres en del kundeaudits hos AVK GUMMI og vores datterselskaber. Det er vi glade for, da det giver os mulighed for at vise vores virksomhed frem og skabe et endnu tættere samarbejde med dig omkring forbedringsmuligheder.

Når du har godkendt emnet, ændrer vi ikke på gummiblandingen, værktøjet eller kritiske processer, uden at det er aftalt med dig. Det kan i sjældne tilfælde blive nødvendigt, hvis fx lovgivning kræver, at et indholdsstof ændres, eller hvis det udgår af produktion hos vores leverandør. Når det sker, aftaler vi en handlingsplan sammen med dig.

Det samme gælder løbende forbedringer. Vi er helt opmærksomme på, at vores fælles konkurrencedygtighed afhænger af den rette kvalitet, og at produktet kan tilpasses nye udfordringer.

Vi har velafprøvede interne rutiner omkring forbedringstiltag, og vi præsenterer de bedste idéer for dig, så vi i fællesskab kan beslutte, om de skal indføres.

Mindre miljøbelastning

Vi sætter os hele tiden nye mål, og vores egen miljøstandard er mere vidtrækkende, end hvad myndighederne kræver. Det er din sikkerhed for, at vores samarbejde hele tiden giver dig de bedst mulige og fremtidssikrede miljøløsninger.

Endelig tænker vi også over det miljøaftryk, vi selv sætter. Vi arbejder hver dag for at reducere vores energiforbrug og minimere mængde af affald. Det restaffald, vi trods alt ikke helt kan undgå, leveres til det lokale kraftvarmeværk, der laver varme og elektricitet ud af det. Vores livscyklusanalyse har nemlig vist, at det er den mest bæredygtige måde at håndtere vores gummiaffald på.

Hent vores profilbrochure

Profilbrochure