GUMMI TIL FØDEVARE­KONTAKT

Når gummikomponenter skal være i kontakt med de fødevarer, vi indtager, er det afgørende, at gummiet er gennemtestet og overholder alle myndighedskrav og lovgivning for materialer til fødevareproduktion. AVK GUMMI fremstiller kundespecifikke gummikomponenter til en lang række anvendelser i fødevareindustrien – for eksempel pakninger til ventiler og pumper samt højdynamiske membraner til doseringspumper.

Derfor er vores gummiløsninger velegnede til kontakt med fødevarer

Gummi der kommer i kontakt med levnedsmidler er underlagt mange krav. En lang række faktorer kan nemlig påvirke fødevarekvaliteten og forbrugerens sikkerhed. Derfor har vi særligt fokus på:

 • At levnedsmidlerne ikke påvirkes af gummimaterialet, for eksempel fordi gummiblandingen afgiver smag eller lugt eller farlige indholdsstoffer.
  Læs her: Sådan forebygges smag og lugt fra gummi til fødevarer
 • At gummikomponentens overflade er nem at holde ren og sterilisere, af hensyn til produktets kvalitet og forbrugersikkerhed, og at formuleringen er modstandsdygtig over for rengøringskemikalier, sterilisering og selvfølgelig produktet selv.
  Læs her: Fremstilling af gummikomponenter i forhold til EHEDG 
 • At gummiets materialeegenskaber giver optimal funktion, for eksempel minimal blivende deformation, der sikrer at pakningen bliver ved med at slutte tæt. Høj styrke giver lang levetid, og lav friktion reducerer lukkemomentet i fx spjældventiler, så der skal bruges mindre energi på at betjene ventilen.
 • At gummiudvikling skal tage hensyn til, om der er tale om en statisk eller dynamisk anvendelse. Det har stor indflydelse på gummiemnets levetid og energiforbrug.

Hvilken type gummi skal du vælge?

Selvom en gummipakning eller membran kun udgør en lille del af det samlede procesanlæg i en fødevareproduktion, er den helt afgørende for den færdige fødevares kvalitet samt procesanlæggets funktion og compliance. Såvel rengøring af procesanlægget som driftsforhold – som for eksempel temperatur, tryk og flowhastighed – har indflydelse på, hvilken type gummi, der er den rette.

Læs her: Gummimaterialer: Typiske fejl og konsekvens for funktion og sikkerhed

 

IPR – ejerskab over dine gummiløsninger

Når vi udvikler en ny blanding, vil vi anvende den i flest mulige sammenhænge, men hvis en blanding vi har udviklet til dit formål, er forretningskritisk for dig, kan vi lave en aftale om eksklusivitet.

Værktøjet, som skal bruges til af fremstille dit emne, er baseret på dit emnedesign og vores unikke værktøjsdesign. Her gælder særlige IPR (Intellectual Property Rights), som aftales individuelt. Produktdesignet vil du altid være ejer af.

Klare aftaler omkring fordeling af IPR er din garanti for, at vores fælles udviklingsproces giver dig et forspring og sikrer din knowhow.

Læs her: Har du styr på IPR? Derfor er det vigtigt

De primære gummityper i vores program til fødevarer er:

 • EPDM
 • HNBR
 • FKM
 • Silikone
 • NBR

Leveringssikkerhed gennem avanceret produktion

Når forsyningskæderne udfordres i et globalt marked, er du og dine kunder dybt afhængige af pålidelige leverandører. Kommer produkterne til aftalt tid og pris? 

Med AVK GUMMI får du sikkerhed i en usikker verden.

Vi anser os selv som særligt stærke på følgende dele i forsyningskæden:

 1. Vi samarbejder med store, velrenommerede leverandører. Prisen er naturligvis altid vigtig, men vi må aldrig gå på kompromis med kvalitet, forsyningssikkerhed eller CSR.
 2. Vi råder over et af verdens mest avancerede, fuldautomatiske mikserier, hvor råvarer afvejes og doseres med stor nøjagtighed. Det betyder, at vi fremstiller gummiblandinger af høj, ensartet kvalitet, der vil lette dit arbejde i hverdagen.
 3. Med vores produktion på egne fabrikker er du sikret sporbare leverancer, ligegyldigt hvordan den omkringliggende verden ellers udarter sig. Og så giver det mulighed for backup-produktion.
 4. Vi sikrer der rigtige produktionsgrundlag. Blandt andet gennem de rigtige værktøjsløsninger. Samtidig foretager vi grundig validering af hver enhedsoperation inden frigivelse til produktion. Det er din sikkerhed for, at du får den aftalte og forventede kvalitet – hver gang.

 

Sporbarhed i egen produktion

Vi har redskaberne til hurtigt at identificere eventuelle fejl og få dem rettet og dokumenteret, hvis der mod forventning opstår problemer med dit gummiprodukt.

Under fremstillingsprocessen indsamler vi alle relevante produktionsdata løbende og lagrer disse i op til 25 år. Sammen med datomærkning og information om gummitype på emnet er det rygraden i vores sporbarhedssystem.

På den måde er det nemt for os at finde den eventuelle årsag til problemet og samtidig igangsætte korrigerende og forebyggende handlinger.

Food compliance

Her finder du et udpluk af de mange standarder, som AVK GUMMIs gummiblandinger er godkendt efter:

 • FDA 21 CFR 177.2600
 • 3-A Sanitary Standards
 • EC1935:2004
 • GB 4806.11:2016
 • BfR XXI/XV
 • Arrêté du 5 août 2020
 • BNIC
 • JP Notification No. 370 (1959)

Certificeringer er din tryghed

Vores certificeringer er din garanti for, at vi lever op til vores egne høje standarder. Vi har konstant fokus på sikkerhed, kvalitet og miljø.

Det betyder, at du trygt kan koncentrere dig om din egen forretning uden at skulle bruge lang tid på leverandøraudit.

Har du alligevel behov for at gennemføre audit, er du selvfølgelig altid velkommen.

Læs her: Certificeringer samt kvalitets- og miljøpolitikker

Lettere rengøring og lang levetid

Gode fødevarekontaktmaterialer er også nemme at holde rene og rengøre. AVK GUMMI har sammen med internationale fødevarevirksomheder og universiteter forsket i rengøringsvenlige overflader og udviklet gummiblandinger, som er nemmere at rengøre. Det muliggør kortere rengøringsprogrammer, mindre kemi og lavere energiforbrug – alt sammen til gavn for din og din kundes driftsøkonomi og vores alles miljø. Samtidig er AVK GUMMI’s blandinger til kontakt med fødevarer udviklet til at kunne holde til rengøring og sterilisering, som ofte involverer syrer, baser, damp og oxidanter.

Læs her: Længere levetid for pakningsmaterialer med god kemikalieresistens

Mindre miljøbelastning

Vi sætter os hele tiden nye mål, og vores egen miljøstandard er mere vidtrækkende, end hvad myndighederne kræver. Det er din sikkerhed for, at vores samarbejde hele tiden giver dig de bedst mulige og fremtidssikrede miljøløsninger.

Endelig tænker vi også over det miljøaftryk, vi selv sætter. Vi arbejder hver dag for at reducere vores energiforbrug og minimere mængde af affald. Det restaffald, vi trods alt ikke helt kan undgå, leveres til det lokale kraftvarmeværk, der laver varme og elektricitet ud af det. Vores livscyklusanalyse har nemlig vist, at det er den mest bæredygtige måde at håndtere vores gummiaffald på.

Forbrugersikkerhed i et globalt perspektiv

Hvis du opererer på flere markeder, kender du til behovet for at kunne leve op til de enkelte landes lovgivning, anbefalinger og standarder for materialer til kontakt med fødevarer – og besværlighederne der følger med dokumentationspligten.

Hos AVK GUMMI fremstiller vi gummikomponenter til fødevarekontakt baseret på blandinger, som er godkendt i langt det meste af verden. Vi sender vores gummirecepter og prøver til kontrol og godkendelse hos uafhængige, akkrediterede testinstitutter i en lang række lande. Det er din sikkerhed for, at vi tager højde for lokale anbefalinger, standarder og lovgivning – blandt andet med overholdelse af lister over tilladte stoffer og krav til hvad der må kunne spores i fødevaren.

Du undgår dermed at lede efter lokale aktører, der lever op til dine forventninger, og med gummiblandinger som er godkendt til fødevarekontakt i mange lande, bliver dit produktprogram forenklet, og din kapitalbinding i lagerholdte varer kan reduceres.

Læs her: Gummi til fødevarekontakt: Derfor er globale godkendelser vigtige

Med fødevareblandinger fra AVK GUMMI er du sikker på, at dine gummiprodukter ikke afgiver ulovlige stoffer til omgivelserne, og at smag og lugt ikke påvirkes.

Produktudvikling med dig og dit produkt i fokus

Har du ønsker om forbedringer af dit produkt, hjælper vi dig gerne. Vi vil ofte kunne udfordre dig med muligheder, som du måske ikke er opmærksom på i dag. Vi deltager også gerne fra starten af udviklingen af et nyt produkt – uden at overtage din designproces.

Vores fokus er at omsætte dine produktkrav til konkrete udviklingsparametre. Det kan være en konkret egenskab eller en særlig godkendelse, som sætter dig i stand til at nå et nyt marked.

Med vores kompetente rådgivning, udvikling og fremstillingsproces er du og dit produkt i trygge hænder.

 

Hent vores profilbrochure

Profilbrochure