Knaphed på polymerer, ingredienser, komponenter og energi skaber udfordringer for hele elastomerindustrien

Det er næppe nogen nyhed længere: Begrænsninger på grund af forstyrrelser i forsyningskæden, nedsat kapacitet, force majeure og knaphed på energiressourcer. Vi befinder os i et stormfuldt marked, og det er umuligt at spå om, hvornår eller på hvilket niveau det hele stabiliseres.

Samtidig har pandemien medført et stort efterslæb på projekter, der nu bliver frigivet verden over i alle industrier. Derudover har det øgede forbrug ført til en markant stigning i efterspørgslen på nyt udstyr og reservedele.

Det siger sig selv, at et tæt samarbejde i forsyningskæden er en nødvendighed, men hvordan gøres dette i praksis i en ustabil verden præget af knaphed på råvarer, lange leveringstider og ekstrem prisudvikling?


Værdifuldt samarbejde med vores leverandører

"Hos AVK GUMMI har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsen, indkøb, produktion, salg og R&D," udtaler Peter Lorentzen, adm. direktør, og fortsætter: "Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og kunder for altid at holde os opdateret i forhold til forsyningssikkerhed og prioritering af ordrer. Desuden leder vi efter alternative løsninger, og vi har FTD (fast track development) i tilfælde af, at en kritisk polymer eller ingrediens skal erstattes. Alt dette naturligvis i tæt dialog med kunden for at sikre hurtig kvalificering og godkendelse.

Vi høster nu frugten af mange års samarbejde med leverandører, som fokuserer på høj kvalitet. Ofte har vi måttet argumentere for dette strategiske valg, velvidende at høj kvalitet, god dokumentation og service har en pris. Vi kunne have valgt billigere polymerer og ingredienser, som mange af vores kolleger i branchen har gjort. Med dette ville også have fulgt mindre bæredygtighed, dårligere sporbarhed og – har det vist sig – ringere forsyningssikkerhed. Mange af disse kunder svigtes nu af deres leverandører og er, som nye potentielle kunder hos andre leverandører, kommet i en meget svær situation.

Den loyalitet, vi har vist vores leverandører, kommer os nu til gode, da vi får høj prioritet og dermed større forsyningssikkerhed."


Kun den bedste kvalitet 

Et eksempel på ovenstående er kønrøg – en funktionel ingrediens, der giver forbedrede mekaniske egenskaber og derfor kaldes et forstærkende fyldstof. Kønrøg fremstilles ved forbrænding af en kulbrintekilde, hvilket kræver energi. Kulbrintekilden kan være alt fra rent metan til råolie, og afhængig af dette kan kønrøg enten være meget rent eller det modsatte.

AVK GUMMI har altid valgt de renere europæiske alternativer, mens især bilindustrien har valgt billigere kvaliteter fra Rusland. Som følge af krigen i Ukraine er importen af kønrøg fra Rusland naturligvis stoppet helt, hvilket betyder, at den europæiske bilindustri nu mangler højvolumen kønrøg til dæk, slanger, vinduesprofiler osv.

Dermed er prisen ikke kun steget som følge af højere energipriser, men den pludselige og meget ekstreme efterspørgsel har forværret situationen yderligere.

Heldigvis kan vi takket være AVK GUMMIs mangeårige, solide samarbejde med vores leverandører opretholde leverancer af den rigtige kvalitet, men igen – priserne fortsætter med at stige og stige.

 

Ustabile energipriser

"Vi bruger elektricitet til alle vores primære produktionsprocesser: Blanding, vulkanisering, eftervulkanisering, osv.," siger Anders G. Christensen, salgs- og R&D direktør og tilføjer: "Selvom vi har installeret solpaneler og fortsætter med flere, vil dette ikke kunne dække behovet for elektricitet. Derfor er vi ligesom alle andre virksomheder i det frie marked underlagt markedskræfterne.

I løbet af efteråret og vinteren 2021 nåede prisen for el til et niveau, hvor det ikke længere var muligt for os at kompensere for dette gennem intern effektivisering. Vi var derfor desværre nødt til at justere salgspriserne med et el-tillæg.

Igen i foråret 2022 blev vi af vores leverandører mødt af udfordringer, denne gang også med et midlertidigt tillæg på energi. Vi overvejede at gøre det samme, men da vi gennem de seneste måneder har set et lille fald, afventer vi indtil videre og holder skarpt øje med udviklingen.

Hvordan udviklingen på energimarkedet vil se ud fremover, ved ingen. Det er dog svært at forestille sig, at priserne på kort sigt vil vende tilbage til samme niveau som i starten af 2021.

Det vi dog kan, og vil gøre, er at reducere vores energiforbrug yderligere og forbedre effektiviteten, så vi kan bevare vores konkurrencefordele."